มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศ เพื่อดูแลผู้บริโภคอย่างจริงใจ

Our vision

เพราะรากฐานเดิมของเราทุกคนมากจากธรรมชาติ เมื่อร่างกายเรามีปัญหา ธรรมชาติจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด สิ่งนี้คือความเชื่อตั้งต้นของเบอกาม็อท เราจึงยึดมั่นวิถีธรรมชาติบำบัดและมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะคุณภาพสูงที่ใช้คุณประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมาแก้ไขปัญหา เพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีรุนแรง และเปิดโอกาสให้เส้นผมและหนังศรีษะได้ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่มอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและปลอดภัยในระยะยาว

ก้าวเดินที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

company milestone

ก่อตั้ง บริษัท ออดินริค – ไทย จํากัด ผลิตและวางจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ BERGAMOT® ตัวแรก

1980

1983

ผลิตและวางจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ BOCHOUR®

ผลิตและวางจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ PRESENTA®

1992

2002

เปิดตลาดต่างประเทศคร้ังแรก ท่ีประเทศลาว และต่อเน่ืองพม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย อินเดีย และญี่ปุ่น

ผลิตและวางจําหน่าย ผลิตภัณฑ์ NASH®

2003

กลุ่มผลิตภัณฑ์

OUR BRANDS

Bergamot

ผลิตภัณฑ์ดูแลทุกปัญหาสุขภาพหนังศีรษะและเส้นผมครบวงจร ด้วยสารสกัดสูตรเฉพาะ

Presenta

แชมพูและแฮร์โทนิคผสมสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติบำรุงหนังศีรษะและเส้นผม

Nash

ผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อเส้นผมและผิวสุขภาพดี

Bochour

ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม